Comfortinstallaties

Omdat in het algemeen steeds meer verlichting en technische apparatuur wordt toegepast, zou het handig zijn als hiermee bij de bouw al rekening gehouden wordt.

Dit kan ten dele worden gedaan door het aanbrengen van meer wandcontactdozen en door uitbreiding van het aantal aansluitpunten voor de verlichting, bij voorkeur ook in de wanden.

 

Daarnaast zou standaard een aantal aansluitvoorzieningen voor telefoon-, computer-, audio- en video-apparatuur in de muren moeten zijn aangebracht, al was het maar in de vorm van weggewerkte lege buisleidingen en aansluitdozen.

 

Om dit bij de aannemers te stimuleren heeft de Uneto, de Nederlandse brancheorganisatie voor installateurs, een comfortklasse-indeling voor woningen voorgesteld. Hierbij is in een woning volgens comfortklasse A het huidige minimumaantal volgens NEN 1010 van toepassing, voor comfortklasse B geldt een uitbreiding van het aantal wandcontactdozen met 50% en volgens comfortklasse C moet bovendien in een ledig buisleidingnet worden voorzien voor onder andere geavanceerde schakel- en regelsystemen, telematica-ontwikkelingen en beveiliging. Deze voorzieningen vallen onder de noemer domotica, een algemene term voor toepassing van innovatieve technologieën voor comfortabeler wonen.